ZONA ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI SVETI FILIP I JAKOV

Općina Sveti Filip i Jakov


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

DARKO MIKAS, mob. 099 2603486
darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

Katastarska općina

Sveti Filip i Jakov

Broj katastarske čestice

1992/2, 1992/3...1992/37

Status

• Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 20,08 ha
b) 16,00 ha

Slobodno za prodaju (ha)

16 ha

Izgrađena površina zone

0 ha

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,4

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

0,9

Dopuštena visina gradnje (m)

11,5 m

Cijena zemljišta (kn/m²)

NEPOZNATO

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

b) RH - 20,08 ha (100 %)

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

„Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/02, 3/06, 3/15, 2/17, 13/18, 10/19

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

„Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 9/15, 12/19

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
Pravo građenja
• Najam

Komunalni doprinos

• Iznos: 75 kn/m³
• Mogućnost obročnog plaćanja: DA

Komunalna naknada

• Iznos: 21,94/m²

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Zanatske i servisne djelatnosti

Postojeće djelatnosti u zoni

/

Postojeće tvrtke u zoni

/

Broj poduzetnika u zoni

/

Broj zaposlenih u zoni

/

Komunalna opremljenost područja

vodovod
• odvodnja
električna energija
• plin
• telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

• državna cesta
• županijska cesta
lokalna cesta
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

700 m udaljena od centra mjesta Sv. Filip i Jakov i Jadranske magistrale te se neposredno nastavlja i oslanja na Industrijsku zonu Grada Biograda na Moru

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU