ZANATSKA ZONA BARAKE

Općina Sukošan


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Filip Dražić, mob. 098/981 7363,
zamjenik@opcina-sukosan.hr
Hrvatskih branitelja 14, 23206 Sukošan

Katastarska općina

Sukošan

Broj katastarske čestice

4171/1, 4171/8, 4171/9, 645/4

Status

• Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

10,8 ha
/

Slobodno za prodaju (ha)

2,9 ha (u vlasništvu Općine Sukošan)

Izgrađena površina zone

/

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,3

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

1,0

Dopuštena visina gradnje (m)

7,0

Cijena zemljišta (kn/m²)

Nije određena

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

3,9 ha (36,1 %)
6,9 ha (63,9 %)
/
/

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

/

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

UPU zanatske zone Barake
Službeni glasnik Općine Sukošan, 2008. br. 7

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
• Pravo građenja
• Najam

Komunalni doprinos

/

Komunalna naknada

/

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

I2 pretežno uslužna i zanatska

Postojeće djelatnosti u zoni

/

Postojeće tvrtke u zoni

/

Broj poduzetnika u zoni

/

Broj zaposlenih u zoni

/

Komunalna opremljenost područja

Nema komunalne infrastrukture

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

• državna cesta
• županijska cesta
lokalna cesta
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj (Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Područje obuhvata nalazi se u središnjem kopnenom dijelu Općine Sukošan i pripada zadarskoj urbanoj regiji.

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU