Stambeno-poslovna zona Zemunik Gornji

Općina Zemunik Donji


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Željko Biloglav, tel. 023/351 659 komunalni@zemunik.hr
Ulica I, br. 16, 23222 Zemunik Donji

Katastarska općina

Zemunik

Broj katastarske čestice

2887/3

Status

Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
• Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 16,7 ha
b) 16,0 ha

Slobodno za prodaju (ha)

0,4 ha

Izgrađena površina zone

6,1 ha

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,4

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

0,8

Dopuštena visina gradnje (m)

10 m

Cijena zemljišta (kn/m²)

Nije određena

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha ( %)
d) Ostalo – ha (%)

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

„Službeni glasnik Zadarske županije“ 15/06, 17/14
„Službeni glasnik Općine Zemunik Donji“ 6/17

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

„Službeni glasnik Općine Zemunik Donji" 20/18 (u izradi)

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
• Pravo građenja
• Najam

Komunalni doprinos

• 50 kn
• Popust 25/35 kn
• Mogućnost obročnog plaćanja: NE

Komunalna naknada

• Vrijednost boda 4,80 m²
• Popust: NE
• Mogućnost oslobađanja od plaćanja: NE

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Proizvodne, zanatske, turizam

Postojeće djelatnosti u zoni

Nema

Postojeće tvrtke u zoni

Nema

Broj poduzetnika u zoni

Nema

Broj zaposlenih u zoni

Nema

Komunalna opremljenost područja

vodovod
• odvodnja
električna energija
• plin
telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

• državna cesta
županijska cesta
• lokalna cesta
nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Nalazi se u naselju Zemunik Gornji na 2 km od općinskog središta u Zemuniku Donjem.
Autocesta izlaz Zadar 2, Zračna luka Zadar, Putnička luka Gaženica - sve u neposrednoj blizini zone. Zadar je udaljen 10 minuta vožnje brzom cestom.

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU