POSLOVNA ZONA TROLOKVE

Općina Lišane Ostrovičke


KontaktIme i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Zvonimir Mijić
tel. 023/661 225
mob. 099/239 3707
nacelnik@lisane-ostrovicke.hr
Braština 41 B, Lišane Ostrovičke

Katastarska općina

OSTROVICA

Broj katastarske čestice

/

Status

Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
• Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

5,8 ha
5,8 ha

Slobodno za prodaju (ha)

3

Izgrađena površina zone

0,5 ha

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,4

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

1,0

Dopuštena visina gradnje (m)

9 m

Cijena zemljišta (kn/m²)

Po procjeni sudskog vještaka 10,00 kn/m²

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) 3,6 ha

c) 2,2

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Službeni glasnik br. 1/18

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan /U izradi

Službeni glasnik br. 5/18

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
• Pravo građenja
Najam

Komunalni doprinos

• Iznos 1,00 kn/m³
• Popust
• Mogućnost obročnog plaćanja: DA

Komunalna naknada

• Iznos: vrijednost boda 0,25 kn/m²
• Koeficijent namjene: 3
• Koeficijent zone: 1

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Proizvodne, prerađivačke, zanatske i servisne djelatnosti, prateći trgovačko-skladišni prostori

Postojeće djelatnosti u zoni

KLAONICA

Postojeće tvrtke u zoni

P.O. GRGO

Broj poduzetnika u zoni

1

Broj zaposlenih u zoni

21

Komunalna opremljenost područja

vodovod
• odvodnja
električna energija
• plin
telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

državna cesta D56
• županijska cesta
• lokalna cesta
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Tik uz Poslovnu zonu prolazi državna cesta D56, udaljenost od Benkovca 15 km, od čvorišta Benkovac (autoput) 19 km

Fotografija

DA

Video

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

DA
Odluka o usvajanju UPU-a Proizvodno-poslovne zone Trolokve

PREUZMITE CIJELU TABLICU