POSLOVNA ZONA NOVI STANKOVCI

Općina Stankovci


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Željko Perica
tel. 023/380 169
opcina-stankovci@zd.t-com.hr
23422 Stankovci

Katastarska općina

k.o. Velim

Broj katastarske čestice

Čestice su formirane

Status

• Djelomično izgrađeno
Izgrađeno
• Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 90,00 ha
b) Cca. 80,00 ha

Slobodno za prodaju (ha)

40,00 ha

Izgrađena površina zone

40,00 ha

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,45

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

1,00

Dopuštena visina gradnje (m)

Najveća dozvoljena visina vijenca je 8,0 m. Ako tehnološki proces zahtijeva, visina može biti i veća.

Cijena zemljišta

Početna cijena je 5,00 EUR za proizvodno-poslovnu namjenu; za izgradnju sunčanih parkova početna cijena je 2,50 EUR.

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha ( %)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) Općina je 100 % vlasnik
b) 0
c) 0
d) 0

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Prostorni plan uređenja Općine Stankovci, „Službeni glasnik“ br. 2/09

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Urbanistički plan uređenja 47 Proizvodna zona i Urbanistički plan uređenja 48 Proizvodna zona, sve studeni 2009.

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
• Pravo građenja
• Najam

Komunalni doprinos

• 25,00 kn/m³
• Mogućnost obročnog plaćanja: NE

Komunalna naknada

• Iznos: 2,40 kn/m²
• Popust: 1. kalendarsku godinu 75 % popusta; 2. godinu 50 %; 3. kalendarsku godinu 25 %. Nema mogućnosti oslobađanja od plaćanja.

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Proizvodne, uslužne, solarne elektrane.

Postojeće djelatnosti u zoni

Proizvodne i uslužne djelatnosti.

Postojeće tvrtke u zoni

10

Broj poduzetnika u zoni

10

Broj zaposlenih u zoni

200

Komunalna opremljenost područja

vodovod
odvodnja-vlastite septičke jame
električna energija
plin
telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

državna cesta
županijska cesta
lokalna cesta
nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Poslovna zona udaljena je cca. 5,00 km od čvorišta Pirovac AC Zagreb – Split, od grada Šibenika udaljena je cca. 20 km, od grada Zadra cca 50 km.

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU