POSLOVNA ZONA MURVICA (sastoji se od: PZ Murvica Jug, Murvica IK, Murvica Zapad)

Općina Poličnik


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Davor Lončar, tel. 023 354 004
opcina-policnik@zd.t-com.hr

Katastarska općina

Murvica

Broj katastarske čestice

/

Status

Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
• Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 42 ha + 24,9 ha + 10,8 ha
b) 27 ha + 18,8 ha + 59,7 ha

Slobodno za prodaju (ha)

8,5 ha

Izgrađena površina zone

Cca 20 – 30 %

Dopušteni koeficijent izgradnje

45 %

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

1,0

Dopuštena visina gradnje (m)

16 m

Cijena zemljišta (kn/m²) (EUR/m²)

20 EUR/m²

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

Bez infrastrukture:

a) Općina 3,0 ha (cca 4,7 %)
b) RH 0,79 ha (cca 1,2 %)
c) Privatno 58,6 ha (cca 91,9 %)
d) Ostalo 1,1 ha (cca 2,0 %)

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Prostorni plan uređenja Općine Poličnik („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/03 i „Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 01/04, 03/08, 07/08, 03/09, 08/10, 04/11, 12/11, 06/12, 06/15, 01/17, 02/17 i 13/18, 01/19 – pročišćeni tekst)

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Pročišćeni tekst UPU-a Poslovne zone Murvica zapad („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 4/20)

Detaljni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

1. DPU Gospodarske zone Murvica – jug („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 05/07, 02/10, 13/11, 07/12, 04/13, 06/13)
U izradi su III. Izmjene i dopune DPU-a Murvica Jug

2. DPU područja gospodarske zone „IK Murvica“ („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 02/05, 03/08, 04/09, 14/11, 16/19)

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
Pravo građenja
• Najam

Komunalni doprinos

• Iznos: 25 kn/m³ proizvodna djelatnost
35 kn/m³ uslužna djelatnost
50 kn/m³ trgovačka djelatnost
• Popust – nema popusta
• Mogućnost obročnog plaćanja: DA

Komunalna naknada

• Iznos: 3 kn/m²
Koeficijent iznosi: 5 za proizvodne djelatnosti
10 za neproizvodne djelatnosti
10 % koeficijenta za građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti
0,05 neizgrađeno građevinsko zemljište
• Popust: 50 % za poslovni prostor i građevinsko zemljište ako se više od 6 mjeseci ne obavlja djelatnost
• Mogućnost oslobađanja od plaćanja: nema

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Naknada za uređenje voda za neizgrađeno građ. zemljište: 0,50 kn/m²
Naknada za uređenje voda za trgovinu na veliko: 1,05 kn/m²
Naknada za uređenje voda za proizvodnju: 0,10 kn/m²

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Poslovno-gospodarsko-proizvodne djelatnosti

Postojeće djelatnosti u zoni

Trgovačke, proizvodne, skladišne i ugostiteljske

Postojeće tvrtke u zoni

Metro, Lesnina, Konzum, Alu-Marin, Auto Hrvatska, Duo promet, Euro-Petrol, Dalmat, Geront…
Maraš, Obrt Rinox, Figurica, Obrt Global, Obrt Bili, Cibo Promet, Obrt Doors, Dundović

Broj poduzetnika u zoni

23

Broj zaposlenih u zoni

680

Komunalna opremljenost područja

• vodovod
• odvodnja
• električna energija
• plin
• telekomunikacije

Prometna povezanost

• cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

• državna cesta
• županijska cesta
• lokalna cesta
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Zona graniči s gradom Zadrom
Autoput udaljen 15 km
Zračna luka 8 km
Teretna luka Zadar 10 km
Željeznička postaja 10 km

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU