Poslovna zona Grabi + Proširenje Zone Grabi (P-I, P-II, P-III, P-IV)

Općina Poličnik


Kontakt Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Davor Lončar, tel. 023 354 004
opcina-policnik@zd.t-com.hr

Katastarska općina

/

Broj katastarske čestice

/

Status

Djelomično izgrađeno
• Izgrađeno
• Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 39,7 ha + 54,5 ha
b) 34,1 ha + 49 ha

Slobodno za prodaju (ha)

49 ha (pod uvjetom proširenja postojeće zone)

Izgrađena površina zone

Cca 40 %

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,4

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

0,8

Dopuštena visina gradnje (m)

11 m (Po+S+P+3) ili (Po+S+P+2+Pk)

Cijena zemljišta (kn/m²) (EUR/m²)

cca 10 do 15 EUR/m2

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

Postojeća zona Grabi (bez infrastrukture)

a) 0 ha
b) 0
c) 34,7 ha (100 %)
d) 0

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

Prostorni plan uređenja Općine Poličnik („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/03 i „Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 01/04, 03/08, 07/08, 03/09, 08/10, 04/11, 12/11, 06/12, 06/15, 01/17, 02/17 i 13/18, 01/19 – pročišćeni tekst)

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

/

Detaljni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

1. Detaljni plan uređenja Poslovne zone Grabi („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 04/05, 05/06, 04/09, 13/12)
2. Detaljni plan uređenja Poslovne zone Grabi P-I („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 10/13)
3. Detaljni plan uređenja Poslovne zone Grabi P-II („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 10/13)
4. Detaljni plan uređenja Poslovne zone Grabi P-III („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 10/13)
5. Detaljni plan uređenja Poslovne zone Grabi P-VI („Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 10/13)

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
• Pravo građenja
• Najam

Komunalni doprinos

• Iznos: 25 kn/m³ proizvodna djelatnost
35 kn/m³ uslužna djelatnost
50 kn/m³ trgovačka djelatnost
• Popust – nema popusta
• Mogućnost obročnog plaćanja: DA

Komunalna naknada

• Iznos: 3 kn/m²
Koeficijent iznosi 5 za proizvodne djelatnosti
10 za neproizvodne djelatnosti
10 % koeficijenta za građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti
0,05 neizgrađeno građevinsko zemljište
• Popust: 50 % za poslovni prostor i građevinsko zemljište ako se više od 6 mj. ne obavlja djelatnost
• Mogućnost oslobađanja od plaćanja: nema

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Naknada za uređenje voda za neizgrađeno građevinsko zemljište: 0,50 kn/m²
Naknada za uređenje voda za trgovinu na veliko: 1,05 kn/m²
Naknada za uređenje voda za proizvodnju: 0,10 kn/m²

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Poslovno-gospodarsko-proizvodne djelatnosti

Postojeće djelatnosti u zoni

Riboprerađivačka, brodogradnja, metalna proizvodnja, skladišno-uslužne djelatnosti

Postojeće tvrtke u zoni

SAS-Vektor, Ceste Zadarske Županije, Mišlov, Tajer, Teši Tunolov, Marikomerc, Oceanus, Roto, Uljara Poličnik, Alira, Lignum, Medita, Harmolux, Trend-inženjering, Marijos – Logistika, AWT

Broj poduzetnika u zoni

25

Broj zaposlenih u zoni

750

Komunalna opremljenost područja

• vodovod
• odvodnja
• električna energija
• plin
• telekomunikacije

Prometna povezanost

• cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

• državna cesta
• županijska cesta
• lokalna cesta
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Zona graniči s gradom Zadrom
Autoput udaljen 15 km
Zračna luka 8 km
Teretna luka Zadar 10 km
Željeznička postaja 10 km
Sama zona nalazi se uz državnu cestu D8 koja je
žila kucavica i osnova povezanosti u svim
segmentima prometa Zadarske županije s cijelom RH. Ulaz i izlaz iz zone prilagođen je svim standardima cestogradnje

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU