Lonići

Općina Bibinje


KontaktIme i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Marin Diklan, tel. 023/261 166
procelnik@bibinje.hr
Trg Tome Bulića 2, 23205 Bibinje

Katastarska općina

Bibinje

Broj katastarske čestice

za prodaju k.č. 498/181, 498/180, dio 498/1

Status

• Djelomično izgrađeno
Izgrađeno
• Neizgrađeno

Površina zone (ha)a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

a) 50 ha
b) 45 ha

Slobodno za prodaju (ha)

2,1 ha

Izgrađena površina zone

cca 15 %

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,4

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

nadzemno 1, ukupno 1,4

Dopuštena visina gradnje (m

12 m, ali može i veća, do 16 m ako tehnološki proces zahtijeva

Cijena zemljišta (kn/m²)

165 kn/m²

Struktura vlasništva a) Općina/Grad – ha ( %)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

a) 5 %
b) 0
c) 95 %
d) 0

Prostorni planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

PPUO Bibinje

Urbanistički planGlasnik br. / Nije propisan / U izradi

UPU Lonići

Način ulaska u posjed zemljišta

Kupnja
• Pravo građenja
• Najam

Komunalni doprinos

• 15 kn/m³
• Popust uključen u cijenu
• Mogućnost obročnog plaćanja: NE

Komunalna naknada

• 1 kn/m² mjesečno – proizvodnja
• 2 kn/m² mjesečno – ostalo
• Popusta nema
• Mogućnost oslobađanja od plaćanja

Vodni doprinos

Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Predviđene djelatnosti(Proizvodne, zanatske, trgovačke, ugostiteljske, uslužne, istraživački centri, tehnološki parkovi, turizam T1, T2, T3)

Sve poslovno-proizvodne djelatnosti prema UPU-u Lonići

Postojeće djelatnosti u zoni

Prerada ribe, nautički servis, inženjerstvo,
ugostiteljstvo, prodaja kreveta i madraca,
optimizacija propelera, gospodarenje otpadom

Postojeće tvrtke u zoni

Ez enginering, Blitvenica, Gastrofood, Padrele riba, Nautic, Adriatic propeleri, Filip Brkić, Anđela Karaban, Stari most

Broj poduzetnika u zoni

9

Broj zaposlenih u zoni

cca 110

Komunalna opremljenost područja

vodovod
• odvodnja
električna energija
• plin
telekomunikacije

Prometna povezanost

cestovni promet
• željeznički promet
• pomorski promet

Kategorija cestovne veze

državna cesta
• županijska cesta
• lokalna cesta
• nerazvrstana cesta

Strateški položaj(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Uz Jadransku magistralu, blizina Zadra i luke Gaženica

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije (građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU