Wellness i zdravstveni centar Nin


Grad: Nin

Naziv projekta: Wellness i zdravstveni centar Nin

Lokacija: Projekt obuhvaća tri komponente: smještajne objekte koji pružaju vrhunsku kvalitetu, wellness i turističke usluge i korištenje atraktivnih prirodnih resursa Grada Nina (ljekovito blato, klima, pogled na more sa prekrasnim pješčanim plažama).

Lokacija Nina, u neposrednoj blizini Zadra i fascinantnih nacionalnih parkova (Kornati, Plitvice, Velebit) svakako je prednost koja Nin čini zanimljivim turističkim odredištem. Grad Nin, najstariji hrvatski kraljevski grad, oko 17 km sjeverozapadno od Zadra, je obalni grad na jugu Ninskog zaljeva na poluotoku Ždrijac.

Planirani smještajni kapaciteti:

Usvojena programska shema u skladu s relevantnim dokumentima prostornog uređenja, predviđa gradnju turističkog naselja T2 koja se sastoji od:

A – hotel s četiri zvjezdice, kapaciteta 580 kreveta u 273 soba (66 jednokrevetnih i 207 dvokrevetnih soba) i 25 apartmana (17 junior, 8 senior), s kongresnim centrom kapaciteta za 300 osoba,, kafići i restorani, ljekoviti /rehabilitacijski objekti, wellness/spa, vanjski/unutarnji bazeni, podzemna garaža kapaciteta 245 parkirnih jedinica.

B– zona vila, sjeverno od hotela, kapaciteta 148 kreveta u 40 jedinica (12 trokrevetnih i 28 četverokrevetnih)

C– zona vila, južno od hotela, kapaciteta 106 kreveta u 28 jedinica (6 trokrevetnih i 22 četverokrevetnih).

D – sportski sadržaji s ugostiteljskim objektom uključujući i i sanitarni blok, vanjski bazeni, dječje igralište i dva igrališta za odbojku na pijesku.

Ukupni kapacitet 834 ležaja.

Projekt i popratna dokumentacija:

Opći dizajn je dovršen; podnesen je zahtjev za lokacijsku dozvolu nadležnom tijelu Zadarske županije. Studija o utjecaju na okoliš je odobrena od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i izdana je relevantna Odluka o prihvatljivosti.

Kontakt:
Tankerska plovidba d.d., Božidara Petranovića 4, 23000 Zadar
Lenka Milin
Tel: +385 (0) 23/202-115