Turističke zone

Uvala Bartovica (T1)

Tkon


NAZIV ZONE

UVALA BARTOVICA
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ZONA  (T1-HOTELI)

Grad/Općina

Općina Tkon

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

 otkon@tkon.hr 
tel. 023/285 295

Katastarska općina

Tkon

Broj katastarske čestice

-

Status

 

 • Djelomično izgrađeno
 • Izgrađeno
 • Neizgrađeno

Površina zone (ha)
a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

 

       a)        15 ha
b)        15 ha

Slobodno za prodaju (ha)

-

Izgrađena površina zone

-

Dopušteni koeficijent izgradnje

            Do 30 %

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

            Do 0,8

Dopuštena visina gradnje (m)

-

Cijena zemljišta (kn/m²)

Nije određena

Struktura vlasništva
a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

 

a) 1,5 ha (10 %)
b) 4,5 ha (30 %)
c) 9 ha (60 %)
d) 0

Prostorni plan
Glasnik br. / Nije propisan / U izradi

Prostorni plan uređenja Općine Tkon ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 06/2006, 11/2010, 23/2015)

Urbanistički plan
Glasnik br. / Nije propisan / U izradi

 

Obveza donošenja UPU-a, nije donesen

Način ulaska u posjed zemljišta

 

 • Kupnja
 • Pravo građenja
 • Najam

Komunalni doprinos

 • Iznos: 100,00 kn/m²
 • Popust: čl. 7 i čl. 9 Odluke o komunalnom doprinosu
 • Mogućnost obročnog plaćanja: DA

Komunalna naknada

 • Iznos: 0,13 kn/m²
 • Popust: čl. 11 i čl. 12 Odluke o komunalnoj naknadi
 • Mogućnost oslobađanja od plaćanja: NE

Vodni doprinos

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/clanak/vd-_tablica_tarifa_-_konacno-od_01.01.2016.pdf

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Namjena
T1 – hotel, T2 – turističko naselje, T3 – kamp

Izgradnja turističkih kapaciteta za smještaj i boravak osoba te pratećih ugostiteljskih sadržaja kao i sadržaja za sport, zabavu i rekreaciju, komunalnih građevina i građevina infrastrukture; kapacitet: 800

Postojeće djelatnosti u zoni

Ugostiteljska djelatnost

Postojeće tvrtke u zoni

Obrt beach bar "Bartovica"

Broj poduzetnika u zoni

1

Broj zaposlenih u zoni

-

Komunalna opremljenost područja

 • vodovod
 • odvodnja
 • električna energija
 • plin
 • telekomunikacije

Prometna povezanost

 • cestovni promet
 • željeznički promet
 • pomorski promet

Kategorija cestovne veze

 • državna cesta
 • županijska cesta
 • lokalna cesta
 • nerazvrstana cesta

Strateški položaj
(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Zona je djelomično smještena uz županijsku cestu 
Tkon-Triluke, izvan naseljenog dijela Tkona, te je udaljena od naselja Tkon cca 2,5 km.
Općina Tkon broji cca 750 stanovnika po zadnjem popisu stanovništva iz 2011.

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije
(građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU