Turističke zone

Turanj (T1, T2)

Općina Sveti Filip i Jakov


NAZIV ZONE

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ZONA TURANJ (T1, T2)

Grad/Općina

TURANJ, SVETI FILIP I JAKOV

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

DARKO MIKAS
mob. 099 2603486
darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

Katastarska općina

Turanj

Broj katastarske čestice

1509/1, 1509/3, 1509/4, 1504/3, 1504/4, 1504/5

Status

 

 • Djelomično izgrađeno
 • Izgrađeno
 • Neizgrađeno

Površina zone (ha)
a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

 

 • 2,73 ha
 • 2,52 ha

Slobodno za prodaju (ha)

2,52 ha

Izgrađena površina zone

0 ha

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,3

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

0,8

Dopuštena visina gradnje (m)

13,5 m

Cijena zemljišta (kn/m²)

NEPOZNATO

Struktura vlasništva
a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

 

 • RH – 2,73 ha (100 %)

Prostorni plan
Glasnik br. / Nije propisan / U izradi

„Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/02, 3/06, 3/15, 2/17, 13/18, 10/19

Urbanistički plan
Glasnik br. / Nije propisan / U izradi

„Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 17/18

Detaljni plan
Glasnik br. / Nije propisan / U izradi

-

Način ulaska u posjed zemljišta

 

 • Kupnja
 • Pravo građenja
 • Najam

Komunalni doprinos

 • Iznos: 100 kn/m³
 • Popust _____________________
 • Mogućnost obročnog plaćanja: DA

Komunalna naknada

 • Iznos: 29,25/m²
 • Popust _____________________
 • Mogućnost oslobađanja od plaćanja

Vodni doprinos

Pogledati tablicu https://www.voda.hr/sites/default/files/clanak/vd-_tablica_tarifa_-_konacno-od_01.01.2016.pdf

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Namjena
T1 – hotel, T2 – turističko naselje, T3 – kamp

Turizam T1, T2; kapacitet: 200

Komunalna opremljenost područja

 • vodovod
 • odvodnja
 • električna energija
 • plin
 • telekomunikacije

Prometna povezanost

 • cestovni promet
 • željeznički promet
 • pomorski promet

Kategorija cestovne veze

 • državna cesta
 • županijska cesta
 • lokalna cesta
 • nerazvrstana cesta

Strateški položaj
(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

150 m od centra Turnja i neposredno uz državnu cestu - Jadransku magistralu.

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije
(građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU