Turističke zone

T3 (KAMP) „BRIŽINE“

Pašman


NAZIV ZONE

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ZONA „BRIŽINE“ PAŠMAN – T3 (KAMP)

Grad/Općina

Općina Pašman – naselje Pašman

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Općina Pašman, Obala tamarisa 6, 23262 Pašman
023/260-260, opcina.pasman@zd.t-com.hr

Katastarska općina

Pašman

Broj katastarske čestice

4542/129 i ostale

Status

 

 • Djelomično izgrađeno
 • Izgrađeno
 • Neizgrađeno

Površina zone (ha)
a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

 

 • 10,40 ha
 • nije određeno

Slobodno za prodaju (ha)

Nije određeno

Izgrađena površina zone

Nije izgrađeno

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,1

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

0,4

Dopuštena visina gradnje (m)

4,0 m

Cijena zemljišta (kn/m²)

Nije određeno

Struktura  vlasništva
a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

 

 • Općina Pašman – u izmjeri
 • RH – u izmjeri
 • Privatno – u izmjeri

Prostorni plan
Glasnik br. / Nije propisan / U izradi

 „Službeni glasnik Zadarske županije“ 16/07
„Službeni glasnik Općine Pašman“ 14/11, 5/12, 4/15, 5/15, 2/16, 1/20 i 2/20

Urbanistički plan
Glasnik br. / Nije propisan / U izradi

UPU donesen - „Službeni glasnik Općine Pašman“ 2/16 i 2/18

Detaljni plan
Glasnik br. / Nije propisan / U izradi

 

Nema

Način ulaska u posjed zemljišta

 

 • Kupnja
 • Pravo građenja
 • Najam
 • Nije određeno

Komunalni doprinos

 • Iznos - 138,00 kn/m³
 • Popust - nema
 • Mogućnost oslobađanja od plaćanja - nema

Komunalna naknada

 • Iznos 3,60 kn/m² (godišnje) uvećan za koeficijent namjene iz čl. 10 Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Pašman“ 6/18)
 • Popust - nema
 • Mogućnost oslobađanja od plaćanja - nema

Vodni doprinos

Pogledati tablicu https://www.voda.hr/sites/default/files/clanak/vd-_tablica_tarifa_-_konacno-od_01.01.2016.pdf

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Namjena
T1 – hotel, T2 – turističko naselje, T3 – kamp

Turistička zona T3 – kamp, kapacitet: 500

Komunalna opremljenost područja

 • vodovod  - nema
 • odvodnja - nema
 • električna energija - nema
 • plin - nema
 • telekomunikacije - nema

Prometna povezanost

 • cestovni promet
 • željeznički promet
 • pomorski promet

Kategorija cestovne veze

 • državna cesta
 • županijska cesta
 • lokalna cesta
 • nerazvrstana cesta

Strateški položaj
(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti )

naselje Pašman

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije
(građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU