Turističke zone

Kamenta

Polača


NAZIV ZONE

KAMENTA

Grad/Općina

Općina Polača

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

Tomislav Prtenjača, tel. 023/662 001
opcina-polaca@zd.t-com.hr
Polača 231/A, 23423 Polača

Katastarska općina

k.o. Polača
k.o. Raštević

Broj katastarske čestice

k.o. Polača:
dio matične kat. čest. zem.:  555/6  i 555/7 i kat. čest. zem. 555/8, 555/9, 555/10, 556/8, 556/2, 556/3, 556/4, 556/5,  556/7

k.o. Raštević
dio od matične kat. čest. zem.  225/1

Status

 

 • Djelomično izgrađeno
 • Izgrađeno
 • Neizgrađeno

Površina zone (ha)
a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

 

 • 20,00 ha
 • 20,00 ha

Slobodno za prodaju (ha)

20,00 ha

Izgrađena površina zone

-

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,30

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

0,50

Dopuštena visina gradnje (m)

7,50 m

Cijena zemljišta (kn/m²)

Procjena nije izvršena iz razloga što je većina kat. čest. zem. unutar obuhvata zone u vlasništvu Republike Hrvatske

Struktura vlasništva
a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

 

 • 0
 • 20,00 ha

 

 • 0

      d)   0

Prostorni plan
Glasnik br. / Nije propisan / U izradi

„Službeni glasnik“ broj 1/03, 7/06, 2/10, 2/14, 3/19

Urbanistički plan
Glasnik br. / Nije propisan / U izradi

 

„Službeni glasnik“ broj 9/08

Način ulaska u posjed zemljišta

 

 • Kupnja
 • Pravo građenja
 • Najam

Komunalni doprinos

 • Iznos: 60,00 kn
 • Popust: 50 %
 • Mogućnost obročnog plaćanja: DA

Komunalna naknada

 • Iznos: 0,30 (bod) + koeficijent ovisno o  namjeni
 • Popust: 50 % u prve dvije godine poslovanja
 • Mogućnost oslobađanja od plaćanja

Vodni doprinos

Pogledati tablicu https://www.voda.hr/sites/default/files/clanak/vd-_tablica_tarifa_-_konacno-od_01.01.2016.pdf

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Namjena
T1 – hotel, T2 – turističko naselje, T3 – kamp

 

T1, T2, sportsko-rekreacijska

Komunalna opremljenost područja

 • vodovod
 • odvodnja
 • električna energija
 • plin
 • telekomunikacije

Prometna povezanost

 • cestovni promet
 • željeznički promet
 • pomorski promet

Kategorija cestovne veze:

 • državna cesta
 • županijska cesta
 • lokalna cesta
 • nerazvrstana cesta

Strateški položaj
(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

 

Udaljenost od autoceste A1 (čvor Benkovac) – 7 km
Trajektna luka Zadar – 25 km
Zračna luka Zemunik – 20 km
Željeznička luka Zadar – 25 km
Najbliži urbani centar: Biograd n/M – 7 km,
Zadar – 30 km, Benkovac – 7 km

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije
(građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE

PREUZMITE CIJELU TABLICU