Turističke zone

Golf igralište (R1) Ladina

Novigrad


NAZIV ZONE

Golf igralište (R1) Ladina

Grad/Općina

Novigrad

Kontakt
Ime i prezime, telefon, e-pošta, adresa

 

Joso Klapan,  098/749306
opcina.novigradzd.t-com.hr

Katastarska općina

k.o Novigrad

Broj katastarske čestice

k.č. 1163/1

Status

 

 • Djelomično izgrađeno
 • Izgrađeno
 • Neizgrađeno

Površina zone (ha)
a) Ukupna površina (ha)
b) Površina građevinskih parcela (ha)

 

       a)        100  ha
b)        2  ha

Slobodno za prodaju (ha)

100 ha

Izgrađena površina zone

0 %

Dopušteni koeficijent izgradnje

0,30 %

Dopušteni koeficijent iskoristivosti

0,50 %

Dopuštena visina gradnje (m)

Po + p + 1K

Cijena zemljišta (kn/m²)

Nije određena

Struktura vlasništva
a) Općina/Grad – ha (%)
b) RH – ha (%)
c) Privatno – ha (%)
d) Ostalo – ha (%)

 

a) 0
b) 100 ha (100 %)
c) 0
d) 0

Prostorni plan
Glasnik br. / Nije propisan / U izradi

Prostorni plan Općine Novigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 01/17)
Prostorni plan Općine Novigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 01/17)

Urbanistički plan
Glasnik br. / Nije propisan / U izradi

UPU golf igrališta (Službeni glasnik Općine Novigrad br. 1/20)

Detaljni plan
Glasnik br. / Nije propisan / U izradi

Nije propisan

Način ulaska u posjed zemljišta

 

 • Kupnja
 • Pravo građenja
 • Najam

Komunalni doprinos

 • Iznos:  10 kn/m³
 • Popust DA
 • Mogućnost obročnog plaćanja: DA

Komunalna naknada

 • Iznos: nema
 • Popust: nema
 • Mogućnost oslobađanja od plaćanja

Vodni doprinos

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/clanak/vd-_tablica_tarifa_-_konacno-od_01.01.2016.pdf

Naknada za uređenje voda

Pogledati tablicu
https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.pdf

Namjena
T1 – hotel, T2 – turističko naselje, T3 – kamp

 

R1-gradnja igrališta za golf, TH Hotel, TV – vile, TA-apartmani

Komunalna opremljenost područja

 • vodovod
 • odvodnja
 • električna energija
 • plin
 • telekomunikacije

Prometna povezanost

 • cestovni promet
 • željeznički promet
 • pomorski promet

Kategorija cestovne veze

 • državna cesta
 • županijska cesta
 • lokalna cesta
 • nerazvrstana cesta

Strateški položaj
(Opisno, prometna povezanost i udaljenost do najbližeg urbanog centra i točaka od strateške važnosti)

Golf igralište smješteno je u Općini Novigrad, južno
od Novigrada uz Ž6019 uz Novigradsko more. Udaljeno je od Zračne luke Zadar 15 km, a od grada Zadra 30 km.

Fotografija - priloženo

NE

Video - priloženo

NE

Preslika dostupne dokumentacije
(građevinska dozvola i sl.) - priloženo

NE
UPU GOLF IGRALIŠTA LADINA
www.opcina-novigrad.hr

PREUZMITE CIJELU TABLICU