Poduzetničke zone


Poslovno (poduzetnička) zona – jedinstvena zona gospodarske namjene Jankolovica (južni dio) Grad Biograd na Moru Poslovna (poduzetnička) zona gospodarske namjene – poslovne, pretežito uslužne K1 i zabavnog centra T5 Grad Biograd na Moru Poslovno (poduzetnička) zona – jedinstvena zona gospodarske namjene Jankolovica Grad Biograd na Moru Jedinstvena zona gospodarske namjene sjeverno od državne ceste D8 Grad Biograd na Moru Jedinstvena zona gospodarske i sportsko-rekreacijske namjene Sedma četa - Bućina Grad Biograd na Moru Industrijska zona „Turističko informativni centar, Marikulturni centar“ Grad Biograd na Moru PZ VELJANE Grad Benkovac PZ BENKOVAČKO SELO Grad Benkovac PZ ŠOPOT Grad Benkovac Lonići Općina Bibinje POSLOVNA ZONA GRAČAC Općina Gračac Gospodarska zona Vela Lamjana, Kali Općina Kali Proizvodno - poslovna zona Kolan Općina Kolan POSLOVNA ZONA TROLOKVE Općina Lišane Ostrovičke Poslovna zona Pridraga 1 Općina Novigrad ZONA PROIZVODNE (ZANATSKE) NAMJENE – I2 ZONA BAROTUL Otok Pašman – općina Pašman (Barotul) KOMUNALNO-SERVISNA ZONA DOBROPOLJANA - K3 Otok Pašman – naselje Dobropoljana ZONA PROIZVODNE (ZANATSKE) NAMJENE – I2 ZONA Otok Pašman – naselje Kraj ZONA PROIZVODNE (ZANATSKE) NAMJENE – I2 ZONA NEVIĐANE Otok Pašman – naselje Neviđane KAMENOLOMI Općina Polača PRIMAT 2 Općina Polača PRIMAT Općina Polača Poslovna zona Grabi + Proširenje Zone Grabi (P-I, P-II, P-III, P-IV) Općina Poličnik POSLOVNA ZONA MAZIJA JUGOISTOK Općina Poličnik POSLOVNA ZONA MURVICA (sastoji se od: PZ Murvica Jug, Murvica IK, Murvica Zapad) Općina Poličnik Proizvodno-poslovna zona Posedarje-Slivnica Općina Posedarje PRETEŽITO POSLOVNA ZONA (K1) Općina Privlaka POSLOVNA ZONA VUKOVAC Općina Ražanac POSLOVNA ZONA NOVI STANKOVCI Općina Stankovci ZANATSKA ZONA BARAKE Općina Sukošan ZONA ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI SVETI FILIP I JAKOV Općina Sveti Filip i Jakov POSLOVNA ZONA SVETI FILIP I JAKOV Općina Sveti Filip i Jakov KOMUNALNA ZONA TKON - KOMUNALNO SERVISNA (K3) Općina Tkon KOŠARA Gospodarska namjena (proizvodnja) (I4) Općina Tkon GOSPODARSKA ZONA TKON Pretežito zanatska (I2) Općina Tkon Gospodarska zona Crno Grad Zadar Stambeno-poslovna zona Zemunik Gornji Općina Zemunik Donji