Projekt Pašman Rivijera


Općina: Pašman

Naziv projekta: Pašman Rivijera

Lokacija:Projekt se nalazi na južnom dijelu otoka Pašmana u Zadarskoj županiji i to na jednoj od najočuvanijih i najatraktivnijih područja na Jadranu u neposrednoj blizini nacionalnog parka Kornati koji sa svojim brojnim otocima predstavlja raj za nautičare. Lokacija Projekta lako je dostupna s obzirom na kratku plovidbenu udaljenost od kopna do otoka Pašman te na dobru povezanost s trajektima. Međunarodna zračna luka Zadar udaljena je 18 kilometara.

Dodatni cilj projekta je izgradnja oko 2,2 km dugog mosta koji bi povezivao otok Pašman s kopnom.

Veličina:

Područje Projekta okruženo je netaknutom prirodom bez izgradnje, te se prostire duž 8 km duge morske obale s ukupnom površinom od oko 300 hektara, od čega oko 100 hektara predstavlja područje izgradnje ( T2) (podijeljeno u dvije turističke cijeline), dok nekih 190 hektara predstavlja planirano područje za rekreaciju ( sa potencijalnom mogućnošću planiranja golf igrališta ) te također i poljoprivrede sa mogućnošću sadnje nasada vinograda i maslinika. Ostalo područe u okruženju je zelena površina.

Pašman Resort predstavlja prvo integrirano turističko odredište nove generacije u Hrvatskoj visokog standarda kategorije 4* do 7*.

Projekt uključuje razvoj hotela, turističkih apartmana, vila, plaža, privezišta za brodove kao i svih ostalih pratećih sportsko- rekracijskih i ugositeljskih sadržaja turističkog naselja, uključujući spa i kongresni centar s ukupnim smještajem do 4.000 kreveta, popraćeno s uslugama i svom potrebnom komunalnom infrastrukturom.

Greenfield projekt

Projekt Pašman Resort sukladno glavnom planu i strategiji razvoja turizma Hrvatske predstavlja jedan od pet najvažnijih greenfield projekata u turizmu države, od kojih on pojedinačno najveći.

Projekt je na visokoj razini razvoja. Gotovo sve planirane aktivnosti prve faza projekta su odrađene, te je pripremljena sljedeća dokumentacija:

  • Detaljni Master plan projekta Pašman Resort ( isti uključujuje tržišnu strategiju naselja, ilustrativni glavni plan i konceptualno idejno arhitektonsko riješenje sa konceptom uređenja okoliša) izrađen od strane T.H.R ASESORES EN TURISMO, HOTELERIA Y RECREACION, S.A., Barcelona, ​​Španjolska u suradnji sa svjetski priznatim turističkim stručnjacima i specijaliziranim arhitektima.
  • Predstudija izvedivosti projekta Pašman Resort ( koja uključuje turističku atrakcijsku osnovu Projekta i njegovog okruženja, marketinšku predstudiju, uvjete izgradnje i dizajna, ekološki koncept, visinu investicije, dinamiku ulaganja u Projekt, organizacijsku strukturu i osoblje, te financijsku predstudiju)
  • Topografski i geodetski zemljovidi i izmjere potrebni za izradu Urbanističkog plana i daljnje planiranje.
  • Sva pravna dokumentacija razvoja Projekta uključujući nacrt pravnih dokumenata koji će određivati buduće odnose Općine i investitora
  • Sva geodetska i druga dokumentacije potrebna za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na području Projekta
  • Dokumentacija za iskazivanje interesa za Projekt kao i nacrt dokumentacije za nadmetanje za izbor investitora
  • Uređeni su imovinsko-pravni odnosi na zemljištu u području Projekta
  • Uređena je sva osnovna prostorno planska dokumentacija za područje Projekta

Očekuje se objava međunarodnog natječaja za izbor investitora u prvoj polovici 2013 godine po prethodno iskazanim interesima potencijalnih investitora u Projekt.

Projekt će se realizirati kroz model prava građenja na zemljištu u vlasništvu Općine Pašman za područje izgradnje ( 100 ha ) , dok će se ostatak zemljišta za potrebe rekreacije i poljoprivrede dati u dugogodišnji zakup na isti rok.

Iznos ulaganja je oko 500 milijuna eura.

Svi zainteresirani potencijalni Investitori mogu se za daljnje informacije obratiti voditelju Projekta gospodinu Eugenu Soriću, kao bi pravovremeno bili informirani o svim detaljima i mogućnostima sudjelovanja u razvoju Projekta.

Hosting International d.o.o.
Obala kneza Branimira 12/III, 23000 Zadar
E-mail: eugen.soric@hosting-international.hr
Tel: +385 23 305 318, Mob: +385 98 165 2165

PAŠMAN RESORT BROŠURA
PDF (2,5 mb)